> Libros > Clásica > Historia de la música > Historia general de la música
Història Crítica de la Música Catalana. 9788449025891

Història Crítica de la Música Catalana

; Universidad Autónoma de Barcelona. Servei de Publicacions. 2010

Ficha técnica

Agotado

Agotado en la editorial

PVP. 14,00€

Avisar si vuelve a estar disponible.

Añadir a la Lista de deseos

CONTENIDO:

- La música medieval (Joaquim Garrigosa i Massana)
La litúrgia a Catalunya
l'estudi de la música i la notació musical
La monodia profana
El moviment trobadoresc
La Polifonia

- Renaixement i Manierisme (Josep Maria Gregori i Cifré)
Humanisme i Manierisme
La música i la noblesa a Catalunya i València
La música a les catedrals de Catalunya
El repertori musical eclesiàstic i profa i els seus compositors

- El Barroc (Francesc Bonastre)
Vers el concepte del Barroc
Els orígens de la historiografia del Barroc musical a Catalunya
La recepció del Barroc musical a Catalunya
Models de recepció:
La música a la cort de Madrid al segle XVII
La música a la Catalunya del s. XVII
El repertori conservat
El barroc musical català: seqüenciació cronològica i avaulació estètica
"Enllà de contraris, veig identitat"

- Preclassicisme i Classicisme (Jordi Rifé i Santaló)
Introducció
El marc europeu
El marc hispànic
Del darrer Barroc a l'inici del Preclassicisme (fin.s.xVII-ca. 1750)
Predassicisme consolidat (ca. 1750 - ca.1780)
El Classicisme (ca. 1780 - ca. 1825)
Música instrumental: ubicació i funció del concerts
Música religiosa en romanç: villancet i gèneres similars
Els tractadistes

- El Lied (Alejandro Zabala)
Introducció
El Modernisme (l890-1914)
Noucentisme (1914-1939)
El Lied de la postguerra (1939-1975)
Apèndix: La irradiació del Lied: la cançó culta.

- La cançó popular (1830-2000) (Jaume Ayats Abeya)
L'idealisme romàntic i l'etapa positivista
De la postguerra a finals del segle :xx

- La nova cançó (Llorenç Soldevila i Balart)
Els inicis: Els Setze Jutges
Quatre trajectòries professionalitzades
Deu trajectòries singulars
Els grups de cançó popular
Entre intèrprets i creadors
La continuïtat

- Pop, Rock i altres gèneres mediàtics a la Catalunya del segle XX (Enric Puig Giralt)
Introducció
La música popular: definicions i abast
Espanya i Catalunya al 1900
La nova perspectiva dels anys 20
Uns substractes musicals entre tradició i modernitat
Jazz a Catalunya
Música popular i cultura mediàtica
El boom musical dels seixanta
Els aires de la transició

- La música catalana dels segles XIX-XXI (Francesc Cortès i Mir)
La música catalana al segle XIX
La música catalana als segles XX-XXI

- La musicologia catalana, desde Pedrell a l'actualitat (Antonio Martín Moreno)
Els antecedents
Felip Pedrell i Sabaté (Tortosa, 1841-Barcelona, 1922), instaurador de la musicologia i impulsor del nacionalisme musical espanyol
L'herència de Felip Pedrell.
Les institucions musicològiques
La musicologia catalana després de la guerra civil: Higini Anglès, la Biblioteca i l'Instituto Español de Musicología
L'última etapa: de l'Instituto Español de Musicología al Departamento de Musicología de la Institución "Milà i Fontanals". La musicología universitària
La musicologia catalana universitària

Indices
ImágenesOtros libros del mismo autor

Otros productos recomendados